• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Idipsum: merytoryczne wnioski o dofinansowania z Unii Europejskiej
Idipsum to team ekspertów, opracowujących profesjonalne podania o dofinansowania unijne. Zleceniodawcy to osoby z całego kraju. Duże doświadczenie ekspertów sprawia, iż nie ma potrzeby obawiać się, iż coś z kwestii formalnych będzie nieuwzględnione albo zrobione źle. Konkretna marka ma spore doświadczenie też w konsultingu. Z tego powodu klient może liczyć na wsparcie także po zyskaniu pieniędzy. Może w dodatku spodziewać się cennych porad, powiązanych z rozdysponowaniem środków unijnych. W czasie kiedy będą odbywały się audyty, zarządzone przez firmy zewnętrzne, można oczekiwać, iż specjaliści zapewnią adekwatne wsparcie doradcze. Świadczenia konsultingowe, a także powiązane z usługą jaką jest rozliczanie projektów unijnych szkolenia realizowane są w czasie spotkań w siedzibie klienta albo siedzibie Idipsum, ale też wirtualnych. Forma współpracy jest dowolna. Jeśli przedsiębiorca po raz pierwszy skorzysta z tego typu wsparcia i nie do końca orientuje się, czy działa właściwie, to specjaliści wskażą, w jaki sposób powinien się rozliczać. W efekcie można oczekiwać, iż wszystko zostanie zrobione wzorowo. Pomoc przy rozliczeniach jest wyjątkowo ważna wtedy, kied pojawią się wydatki niekwalifikowane w projekcie i zleceniodawca nie orientuje się, jak je opisać. Przedsiębiorcy będą rozliczać się z Idipsum wyłącznie wtedy, gdy sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie. Każde zlecenie jest potraktowane indywidualnie.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.